opsporing

EEN SLECHTE BEVEILIGING HEBBEN WAAROM IS DAT NIET STRAFBAAR?

OMERTA INFORMATION SECURITY – ROTTERDAM

Wij kwamen een enorm goede blog tegen van Arnoud Engelfriet. Over responsible disclosure en waarom het hebben van een tergend slechte beveiliging eigenlijk niet strafbaar is. Het stuk is al van 12 April 2013 maar nog steeds relevant!
In onze ogen het vermelden meer dan waard. Het is Neerland mogelijk dat je in gebreke wordt gesteld omdat je geen voldoende maatregelen hebt genomen om “vernieling” tegen te gaan dan kan je dus in overtreding zijn, heel normaal in het Nederlands recht, er zijn talloze voorbeelden van in de Jurisprudentie.

 

cybercrimevanherkenningtotaangifte-140203145752-phpapp01-thumbnail-4

 

 

Juristen noemen dit een culpose variant: “Hij aan wiens schuld te wijten is dat” er gegevens worden vernield, oftewel hij die nalatig was in het voorkomen van vernieling is ook strafbaar.

Lees hier het originele stuk van Arnoud Engelfriet

 

JE COMPUTER IS DEEL VAN EEN BOTNET

Stel je computer maakt deel uit van een botnet – een grote groep computers die wordt beheerd en bestuurd door criminelen om cybercriminaliteit mee te ondernemen, zonder dat de eigenaars van de computers – zoals jij – er van af weten? Er zijn dan organisaties die proberen dit botnet te elimineren, zoals recentelijk Microsoft en Semantic dat deden. Dit doen ze door de servers uit te schakelen die de besmette computers aansturen en tijdelijk de verbinding van de besmette computers met internet te verbreken. Gelukkig boden Microsoft en Symantec als onderdeel van hun actie de eigenaren van de besmette computers wel programma’s aan om te virussen te verwijderen via automatische berichten.

WAAROM AFTAPPEN GEVAARLIJK IS

Wired legt uit wat het gevaar is van verplichte achterdeurtjes in applicaties en Internet-diensten die veiligheidsdiensten in staat stellen te tappen. Deze achterdeurtjes kunnen ook door derden worden gebruikt, zoals hackers of vijandige veiligheidsdiensten.

Wired wijst erop dat dit al eens gebeurd is – met verplichte achterdeurtjes op mobiele telefoon-diensten.In 2004 bleek dat iemand – het werd nooit duidelijk wie – toegang had tot de Griekse achterdeurtjes en als gevolg mee kon luisteren met overheidspersoneel, inclusief de premier. De Amerikaanse National Security Agency ontdekte dat alle telefoonswitches die te koop waren voor het Ministerie van Defensie veiligheidslekken bezaten.

Volgens Wired zijn hackers nodig die werken voor de veiligheidsdiensten, geen achterdeurtjes.

GOOGLE TRANSPARANTIE

Google publiceerde al een Transparency Report met data over hoeveel verzoeken tot verwijdering overheden aan Google deden – en met welk resultaat. Nu gaat Google dagelijks publiceren hoeveel copyright-gerelateerd materiaal en links naar dergelijk materiaal worden verwijderd door Google. Dit was al een sectie in het Transparency Report maar wordt nu als zelfstandig onderwerp onder de loupe genomen door Google omdat beleidsmakers die evalueren hoe effectief copyright-wetgeving is “af moetenwegen wat voor nevenefecten copyright regelgeving heeft op de online informatiestroom’

Google meldt dat het aantal copyright gerelateerde verwijderingsverzoeken binnen zes maanden is vertienvoudigd van meer dan 250.000 per week naar twee-en-een-half mijoen per week.

GOOGLE-GEGEVENS NAAR DE OVERHEID

Google presenteerde haar jaarlijkse Transparency Report. Daaruit blijkt dat de Nederlandse overheid in het eerste halfjaar van 2012 59 verzoeken deed aan Google om gegevens van 59 accounts te mogen inzien. Google honoreerde 76% van deze verzoeken.

De cijfers voor het tweede halfjaar van 2011 waren: 37 verzoeken om gegevens van 49% accounts in te zien. Google gaf inzage in 59% van de gevallen.

Lokpubers – mag dat?

Enige tijd geleden zette de politie een zogenaamde “lokpuber” in, een politieambtenaar die zich voordeed als een dertienjarige jongen om zo een verdachte van pedofilie op heterdaad te kunnen betrappen. De Haagse rechtbank wees echter het door de “lokpuber” verkregen bewijs af omdat de “lokpuber” in werkelijkheid meerderjarig was: “indien iemand objectief gezien ouder dan zestien jaar is, maar de verdachte subjectief dacht dat het om een minderjarige ging, [kan] er van strafbaarheid een sprake … zijn.”

Ivo Opstelten, de nog zittende Minister van Veiligheid en Justitie, laat in antwoord op Kamervragen weten dat hij voorstander is van het inzetten van lokpubers en de uitspraak op de zaak in hoger beroep afwacht om mogelijke nieuwe wetgeving daartoe voor te bereiden.