copyright

GAME OF THRONES PIRATERIJ WERKT VERKOOP NIET TEGEN

HBO’s programmadirecteur Michael Lombardo spreekt zich uit over het feit dat zijn Game of Thrones vaak illegaal wordt gedownload – de finale van seizoen twee alleen al zo’n 4,3 miljoen keer. Hij zegt: “Ik zou dit waarschijnlijk niet moeten zeggen, maar het is een soort compliment. De vraag is er. En het is zeker niet negatief voor de verkoop van DVDs.”

THE PIRATE BAY JURIDISCH KLAAR

Het verzoek van twee van de oprichters van The Pirate Bay, Frederik Neij en Peter Sunde Kolmisoppi, aan het Europese Hof om de Zweedse uitspraak in hun zaak opnieuw te toetsen is afgewezen. De afwijzing is definitief.

Het Hof stelt dat internationaal weliswaar het delen van elke vorm van informatie, ook informatie waarop derden copyright bezitten, valt onder atikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (dat vrijheid van meningsuiting en persvrijheid betreft), maar dat tegelijk nationale Hoven het recht hebben een andere afweging te maken.

NUTTIGE BITTORRENT DIENST

Peer-to-peer diensten staan in een kwaad daglicht omdat ze de mogelijkheid bieden decentraal bestanden te delen, ook bestanden die onder copyright van derden vallen.

De ontwikkelaars van BitTorrent hebben nu een peer-to-peer videostreaming dienst ontwikkeld. Tweakers legt uit: “Doordat gebruikers die naar de videostream kijken met hun eigen bandbreedte een bijdrage leveren, wordt de stream stabieler naar mate er meer mensen kijken, aldus BitTorrent. Dit zou een voordeel moeten bieden ten opzichte van bestaande streamingsdiensten, zoals Ustream, die niet met p2p werken.”

3 STRIKES BELEID

In Frankrijk bestaat sinds 2009 het zogenaamde three strikes-beleid: als iemand zich drie maal schuldig maakt aan schending van copyrights dan volgt vervolging in de vorm van afsluiting van de internetverbinding en een mogelijke boete van maximaal 2000 euro.

Sinds 2009 heeft de Franse handhavende instantie, Hadopi, 1,15 miljoen eerste waarschuwingen verstuurd. 100.000 mensen kregen een tweede waarschuwing en in 340 gevallen werd de derde fase bereikt. 14 zaken hebben het Openbaar Ministerie gehaald en drie maal is de procedure aldaar afgerond. In een geval kwam het tot vrijspraak, een persoon is veroordeeld zonder boete en een persoon is veroordeeld tot een boete van 150 euro.

Volgens Hadopi wijzen de cijfers erop dat het systeem een groot succes is omdat er een afschrikwekkende werking van uit gaat.Niettemin is het Hadopi-budget voor 2013 met 25% verlaagd naar 8 miljoen euro.

GOOGLE TRANSPARANTIE

Google publiceerde al een Transparency Report met data over hoeveel verzoeken tot verwijdering overheden aan Google deden – en met welk resultaat. Nu gaat Google dagelijks publiceren hoeveel copyright-gerelateerd materiaal en links naar dergelijk materiaal worden verwijderd door Google. Dit was al een sectie in het Transparency Report maar wordt nu als zelfstandig onderwerp onder de loupe genomen door Google omdat beleidsmakers die evalueren hoe effectief copyright-wetgeving is “af moetenwegen wat voor nevenefecten copyright regelgeving heeft op de online informatiestroom’

Google meldt dat het aantal copyright gerelateerde verwijderingsverzoeken binnen zes maanden is vertienvoudigd van meer dan 250.000 per week naar twee-en-een-half mijoen per week.